Copyright © Lesleys Pedicure StudioLesley`s Pedicure Studio
Medisch pedicures

Postduivenveld 3
2727DC Zoetermeer
tel: 079 88 93 505 

HOME

 

PRIJZEN 2017

 

VERZEKERING

 

NIEUWS

 

SCHOONHEID

 

Laser/INFO


 

                                      Contact          

 

   Medisch pedicure

 

Haal/breng service

OLesleys Pedicure Studio niet langer in Gezongheidscentrum Buytenwegh.

Thursday, September 29, 2016

Lesleys Pedicure Studio heeft haar locatie Gezongheidscentrum Buytenwegh niet langer in gebruik.
Alle actieviteiten aldaar zijn overgeheveld naar ons adres in Seghwaert.
U kunt daar natuurlijk als vanouds gewoon gebruik maken van al onze diensten en services.

Bedienen wij onze klanten in Buytenwegh dan niet meer?

Ja, natuurlijk bent u van harte welkom op ons eigen adres, met onze haal en breng service kunt u gewoon gebruik blijven maken van onze diensten.
Het kost u niets, u wordt gratis gehaald en weer thuis gebracht.

Zijn de contacten met andere diciplines in Gezondheidscentrum Buytenwegh verbroken?

Nee, de contacten met Buytenwegh blijven gewoon bestaan, wanneer u  b.v. naar de podotherapeut in Buytenwegh bent geweest kunt u nog steeds gewoon bij ons terecht.
Ook de contacten met huisartsen en P.O.H. ers blijven gewoon intact. 

Lesleys Pedicure Studio is gecontracteerde pedicure

Thursday, September 29, 2016

Sinds 1 januari 2016 heeft Lesleys Pedicure Studio weer contracten gesloten t.b.v. de voetzorg voor diabeten binnen de ketenzorg

Hierdoor kunnen diabeten welke via de ketenzorg voetzorg nodig hebben bij ons terecht.

Lesleys Pedicure Studio heeft contracten met verschillende podotherapeuten.

Podocentrum het Groene Hart
Podotherapie Restiau

Voor meer informatie gaat u naar de pagina verzekering.

Lesleys Pedicure Studio
Postduivenveld 3
2727 DC Zoetermeer
telefoon 079 88 93 505


Voetzorg binnen de ketenzorg 2017

In 2017 zullen er binnen de ketenzorg, wat betreft de voetzorg bij diabetici,  geen wijzigingen plaats vinden.
Alles blijft dus bij het oude, wat de basis verzekering betreft, zoals het in 2016 ook was.
Voor wat betreft de aanvullende verzekeringen zult u uiteraard uw polis moeten raadplegen, hier vinden wellicht wel wijzigingen plaats.

Voorlopige stop stage plekken bij Lesleys Pedicure Studio

Thursday, September 29, 2016

Lesleys Pedicure Studio is een gecertificeerd en erkend leerbedrijf voor de pedicure branche.

Door de enorme drukte en veranderingen op dit moment binnen ons bedrijf is het voor ons ondoenlijk om adequaat en vol aandacht studenten en nieuwe pedicures stage bij ons te laten lopen.

Om stage te lopen is er tijd en ruimte nodig om gericht en efficient aandacht te geven aan de stagiaire.
Op dit moment kunnen wij onmogelijk aan die belofte voldoen.

Lesleys Pedicure Studio heeft daarom besloten om voorlopig geen stagiaires aan te nemen tot dat er weer meer ruimte hiervoor beschikbaar komt.
Per slot van rekening heeft de stagiaire er niets aan als de juiste uitleg en aandacht niet aanwezig is.

Tot nader bericht.